English
  • Działalność wewnątrz klubowa (promowanie zrzeszenia, jego barw, wzajemna pomoc oraz co najważniejsze dbałość o dobry wizerunek zrzeszenia).
  • Promocja regionu Podhala (muzyka, stroje, tradycje góralskie).
  • Organizacja imprez, wyjazdów dla członków i miłośników klubu.
  • Niesienie pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy oczekują, a szczególnie dzieciom – na ile klub jest w stanie tej pomocy udzielić.
  • Współpraca z organizacjami polonijnymi zainteresowanymi działalnością klubu (czy to polskie parafie, czy też polskie koła zrzeszające polonię w Ameryce).
  • Nawiązywanie kontaktów z innymi klubami polonijnymi na całym świecie.
  • Zobowiązanie do motocyklowych wyjazdów charytatywnych organizowanych przez różne organizacje motocyklowe.

Każdy z "braci klubowej" zobowiązuje się nie czerpać  korzyści finansowych z działalności klubu.

Każdy, kto wstąpi w szeregi klubu powinien wpierw zrozumieć,  że klub motocyklowy to nie tylko jazda na motorze z kolegami  ale przede wszystkim przynależność do rodziny na którą  można zawsze i wszędzie liczyć na dobre i na złe.Copyrights © Highlander Riders, 2008-2022